Cookie beleid sv DHL

De website van sv DHL is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

veiligheid

veiligheid

Sportiviteit & respect  veiligheidsbeleid

 

Inleiding
sv DHL is een club van ons allemaal. Een club om trots op te zijn en een club om trots op te blijven. Naast de voetbalafdeling is er ook een tennis- en een biljart afdeling, sauna en loopclub Felix. Dit document is vooral gericht op de voetbalafdeling, maar de regels gelden uiteraard ook voor de overige afdelingen. Naast de Statuten van de sv DHL is er een huishoudelijk reglement (laatst vastgesteld op 22 mei 2017) en dit document genaamd sportiviteit en respect.

De zorg voor een veilige omgeving is essentieel. Wij willen een vereniging zijn waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. sv DHL wil actief werken aan de bewustwording bij spelers (lees ook voor speelsters), begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. sv DHL moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Daarbij hoort dat we maatregelen nemen om grensoverschrijdend gedrag, in alle verschijningsvormen, te voorkomen en voorbereid te zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. Er komen jaarlijkse verschillende zaken van seksuele intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag voor in de sport zoals pesten, discriminatie, geweldpleging of overmatig drankgebruik.

In dit document wordt het veiligheidsbeleid van sv DHL nader toegelicht tevens wordt het onderwerp sancties besproken. Een vereniging levert een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving. Een sportvereniging heeft de verantwoording een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van spelers en haar vrijwilligers. Dit geldt niet alleen voor het voetballeerproces, maar ook voor aspecten als waarden, normen en het omgaan met gestelde regels. Daarnaast zijn zaken als teamgeest en clubbinding belangrijke factoren binnen het voetbal.

Naast een toename van de prestaties op het voetbaltechnisch- en voetbal tactisch vlak, is het van belang om een verbetering van de prestaties op het gebied van sociale omgang met elkaar, met clubgenoten, met tegenstanders en met overige omstanders en belanghebbenden te bewerkstelligen. Voetbal is een teamsport en laat spelers de waarde van anderen ervaren. Hierbij wordt beoogd de spelers een mentaliteit bij te brengen die zich laat kenmerken door inzet, doorzettingsvermogen, het leren genieten van winst, het leren tegen je verlies te kunnen, het respecteren van scheidsrechters, tegenstanders, medespelers, begeleiders, publiek en overige omgevingsfactoren. Een stijging van de prestaties van het collectief is belangrijker dan dat van het individu. Beoogd wordt om de spelers met de meeste voetbalkwaliteiten op te stellen in het hoogste team (selectieteam) van de betreffende leeftijdsgroep. Uit eerdergenoemde kan de onderstaande missie worden afgeleid.

“sv DHL biedt de mogelijkheid voor volwassenen, jongeren en kinderen uit Delft en de directe omgeving om zich op sportief, sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen door op een plezierige manier zowel prestatief als recreatief in competitieverband te kunnen voetballen”.

Plezier in voetballen ontstaat doordat spelers in een veilige en positieve omgeving kunnen spelen en hun voetbalkwaliteiten kunnen ontwikkelen. Spelers moeten zich kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden en eigen niveau. Dit resulteert in de volgende visie: 

“Voor een optimale ontwikkeling van de speler zoals omschreven in de missie geldt dat hiervoor het beste klimaat wordt gecreëerd als spelers trainen en spelen met, en tegen spelers van vergelijkbaar niveau. Plezier in het spel, goede faciliteiten en een goede begeleiding zijn voorwaarden voor goede prestaties van de individuele speler en de vereniging”

Uitgangspunten

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
• We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
• We hebben altijd respect voor de scheidsrechter en tegenstander.
• De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
• Voetbal is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
• Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
• Door sport leren voetballers hun grenzen ontdekken en verleggen.
• Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Algemene regels
• Sportief gedrag binnen en buiten het veld. Sportief gedrag betekent: niet vloeken of schelden en geen discriminerende opmerkingen maken.
• Wangedrag en/of vandalisme, opzettelijke vernielingen en seksuele intimidatie worden niet geaccepteerd.
• Elk lid heeft zich als een waardig lid te gedragen en in het bijzonder de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en aanwijzingen van bevoegde organen van de vereniging na te leven.
• Respect voor elkaar, tegenstanders, begeleiders en publiek.
• Na de wedstrijd of training worden veld én kleedkamer netjes achtergelaten.
• Houdt je aan de regels voor het gebruik van het kunstgras.
• De kantine is op trainingsavonden vanaf 18:00 uur open voor leden / ouders / kader van sv DHL
• Wie aan wedstrijden of een training deelneemt, is te allen tijde nuchter, d.w.z. niet onder invloed van drank of drugs.
• Het in bezit hebben of gebruiken van drugs op ons sportcomplex kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap, dan wel de onmiddellijke ontzegging van toegang tot ons sportcomplex.
• Er geldt een rookverbod voor het gehele clubhuis dus ook de kleedkamers.
• Op trainings- en wedstrijddagen wordt er door de jeugd tot 18 jaar niet gerookt op het gehele complex.
• Er wordt op wedstrijddagen (zaterdag) pas vanaf 12:00 uur alcohol geschonken.
• Aan jeugd tot 18 jaar wordt géén alcohol geschonken. Bij twijfel moet om een ID-kaart worden gevraagd. Bij het niet tonen van de ID-kaart, mag er geen alcoholische drank gegeven worden.
• Het is niet toegestaan alcohol te nuttigen langs de velden.
• Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen naar het veld, in de kantine en op het terras is dit wel toegestaan.
• Parkeren (auto) op de Brasserskade en niet op het binnenterrein. 
• Er mag niet worden gebromd of gescooterd op de paden rond de velden.
• Fietsen / scooters dienen te worden geparkeerd in de fietsenstalling en niet langs de velden.
• Blijf als toeschouwer achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
• De toegang naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
• Honden dienen te allen tijden aangelijnd te zijn op het sportcomplex.
• Het is niet toegestaan de kantine, na douchen/saunagebruik, te betreden in enkel badjas of op andere schaars geklede wijze.
• Leden (en ouders) die zich niet aan de regels houden kunnen rekenen op passende maatregelen met als uiterste mogelijkheid beëindiging van het lidmaatschap.
• De kosten van eventuele vernielingen e.d. die door u worden gedaan zullen op u of uw vereniging worden verhaald.
• Voor vrijwilligers die betrokken zijn bij jeugdleden (t/m J/MO19) wordt een Verklaring Omtrent Gedrag VOG aangevraagd. Deze dient iedere 3 jaar herhaald te worden.
• sv DHL stelt zich nimmer aansprakelijk voor vermissing van of schade aan uw spullen.

Een speler van een (jeugd)team van sv DHL
• Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
• Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer of leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
• Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
• Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
• Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
• Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent scheidsrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
• Bij wangedrag worden de ouder(s)/verzorger(s) ingelicht.
• Is zuinig op alle materialen die hij/zij mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
• Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze daar schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
• Draagt het voorgeschreven clubtenue.
• Dient na training en wedstrijd te douchen.
• Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer.
• Meldt aan de begeleider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
• Helpt mee met het verzamelen van materialen na de training.
• Senioren, J/MO19 t/m J/MO15-spelers ondersteunen bij toerbeurt de velddienst (fluiten en het verlenen van hand- en spandiensten) of verrichten andere taken als vrijwilliger.

De begeleider van een (jeugd)team van sv DHL
• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
• Heeft respect voor spelers, ouders / verzorgers, scheidsrechters, assistent scheidsrechters en tegenstanders.
• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en elke vorm van (macht) misbruik of seksuele intimidatie.
• Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.                      
• Verzorgt eventueel in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
• Een begeleider van een jeugdteam zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuiswedstrijden.
• Is verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de kleedkamer, zowel uit als
thuiswedstrijden.
• Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, etc.…) die de vereniging ter beschikking stelt.
• Is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer bij uitwedstrijden.
• Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het e-wedstrijdformulier.
• Bezoekt indien mogelijk de trainingen van zijn team.
• Besteed aandacht aan (langdurig) geblesseerde spelers.
• Neemt deel aan de (jeugd) begeleidersvergaderingen.
• Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
• Bewaakt het was schema en teamkleding indien van toepassing.
• Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de jeugdcoördinator, contactpersoon of bestuurder van de vereniging.

De trainer van een (jeugd)team bij sv DHL
• Heeft respect voor spelers, ouders / verzorgers en begeleiders.
• Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
• Brengt spelers passie bij voor het spel.
• Traint conform de trainingsdoelen die de hoofdtrainer in afstemming met de Technisch Jeugd coördinator hebben bepaald.
• Traint op een positieve en uitdagende wijze.
• Heeft als doel elke individuele speler naar een hoger voetballend niveau te brengen.
• Staat altijd in trainingsoutfit van sv DHL op het trainingsveld.
• Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pylonen, doelen, etc.).
• Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
• Bepaalt in samenspraak met begeleiders de opstelling van het team.
• Is verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de kleedkamer na de training.
• Organiseert het opruimen van de doelen en de hoekvlaggen als er geen training meer wordt gegeven.
• Neemt deel aan de (jeugd)trainersvergaderingen.
• Ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
• Zorgt bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
• De trainingen gaan altijd door tenzij de weersomstandigheden het niet toe laten om veilig te trainen (BIJ BLIKSEM TE ALLEN TIJDE STOPPEN)
• Gebruiken geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het uitoefenen van hun functie.
• Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de jeugdcoördinator, contactpersoon of bestuurder van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
• Nemen bij direct rood of het staken van een wedstrijd zo spoedig mogelijk contact op met het wedstrijdsecretariaat ten behoeve van verplichte rapportage aan de KNVB.
• Krijgt een sleutel van het materiaalhok, zorg voor het afsluiten van het materiaalhok na de training.

De ouder/verzorger van een jeugdspeler bij sv DHL
• Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden.
• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).
• Laat de coaching van het team over aan de trainers en begeleiders.
• Onthoudt zich van commentaar op de scheidsrechter of spelleider (hij heeft altijd gelijk, ook als dat niet zo lijkt!).
• Blijft positief, juist bij verlies. Winnen is fijn, maar verliezen hoort er ook bij.
• Gaat niet in discussie met de begeleider en de scheidsrechter, zeker niet in aanwezigheid van kinderen. Heeft u iets te bespreken: doe dat op de goede plaats met de juiste personen.
• Helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
• Zorgt ervoor dat zoon / dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
• Ziet er op toe dat zoon / dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
• Ziet er op toe dat zoon / dochter respect heeft voor de medespelers, ouders / verzorgers, scheidsrechters, assistent scheidsrechters en tegenstanders.
• Toont tevens een verdere betrokkenheid bij sv DHL, middels het wassen van kleding/verrichten van bardienst of andere vrijwilligerstaken.
• Stimuleert zoon / dochter in het naleven van bovenstaande uitgangspunten van onze club.
• Zorgt ervoor dat het in bruikleen verstrekte tenue aan het eind van ieder seizoen (of bij beëindiging van het lidmaatschap) wordt ingeleverd.
• Zorgt voor een tijdige betaling van de contributie en eventuele administratieve boetes (via automatische incasso).

De supporter/ toeschouwer van sv DHL
Een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
• Supporters / toeschouwers bij wedstrijden moeten alleen aanmoedigen. Commentaar en aanwijzingen zijn voor de coach c.q. trainer.
• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en / of buiten de lijnen van het veld.

Een vrijwilliger bij sv DHL
De vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn. sv DHL steunt op vrijwillige inzet van ouders en betrokkenen. Het is leuk werk en kinderen vinden het vaak erg fijn als hun ouders actief betrokken zijn de club, dat stimuleert echt!

Richtlijnen bij het organiseren van een activiteit
• Alle activiteiten (zijnde niet reguliere trainingen of wedstrijden) dienen te worden gemeld bij het activiteitencommissie.
• Een activiteit kan pas worden georganiseerd, nadat de benodigde ruimte is gereserveerd bij het wedstrijdsecretariaat.             
• Wanneer een ruimte dan wel het gehele complex is gereserveerd voor een activiteit, zullen er geen andere activiteiten plaatsvinden. Tenzij na overleg met de organiserende commissie anders is afgesproken.
• Na een activiteit wordt de gebruikte ruimte dan wel het veld netjes achter gelaten.
• Bij elke activiteit dient vooraf duidelijk te zijn wie verantwoordelijk is voor het afsluiten van de kassa en het complex.

Richtlijnen website en social media
sv DHL heeft een eigen website (www.sv-dhl.nl). Verder is sv DHL actief op facebook (www.facebook.com/svdhldelft). Berichten worden geplaatst door het bestuur, dan wel door personen welke zijn aangewezen door het bestuur. Berichten/reacties welke aanstootgevend of niet passend zijn, zullen worden verwijderd. Er worden geen accounts op social media aangemaakt onder de naam sv DHL dan wel onder de naam van een team van sv DHL.

Een veilige en sportieve vereniging
Om een veilig sportklimaat te creëren en te waarborgen kent sv DHL een veiligheidsbeleid. Het veiligheidsbeleid bevat onder het document “Sportiviteit en respect”, de procedure verklaring omtrent gedrag, preventief beleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en de taken en bevoegdheden van een of meer vertrouwenspersonen. De aanwezigheid van het veiligheidsbeleid is formeel goedgekeurd in de Algemene Leden Vergadering van 22 mei 2017 (zie hiervoor artikel 19 van het Huishoudelijk Reglement).

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
sv DHL vindt de zorg voor een veilige (sport)omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als vereniging kunnen nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen onze vereniging te verkleinen. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen. Daarom is, als onderdeel van het veiligheidsbeleid, besloten om het hoofdbestuur, jeugdtrainers, jeugd (technisch) coördinatoren, jeugdcommissieleden, velddienstmedewerk(st)ers en jeugdbegeleiders die direct werkzaam zijn met minderjarigen bij sv DHL een VOG te vragen. Aan deze VOG aanvraag zijn geen kosten aan verbonden. Alle betrokkenen staan in de ledenadministratie van de KNVB (Sportlink) als lid geregistreerd. Na drie jaar wordt er een nieuwe VOG verklaring aangevraagd. Alle betrokkenen krijgen voor deze aanvraag een deels ingevuld aanvraag formulier per mail toegestuurd. Het invoeren van een VOG binnen de sport en dus ook binnen onze vereniging geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft. Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan deze aanvraag mee te werken. sv DHL stelt het overleggen van een VOG echter verplicht. Personen die hieraan niet mee willen werken, als ook personen waarbij een VOG niet wordt afgegeven, kunnen derhalve geen kaderfunctie (meer) bekleden waarbij direct contact met minderjarigen aan de orde is.

Verwachting leden
Iedereen binnen de sportwereld heeft te maken met normen en waarden. Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels “hanteren” we binnen en buiten het veld, hoe proberen we problemen binnen de club op te lossen etc. Toch blijven waarden en normen voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee en hoe vertaal je dat naar de dagelijkse sportpraktijk? Daar gaat het immers om! Dit veiligheidsbeleid en dan met name het document “Sportiviteit en respect” poogt hierop een antwoord te geven. Van een ieder die betrokken is bij sv DHL hebben we bepaalde verwachtingen. Wat die verwachtingen zijn kunt u lezen in het document “Sportiviteit en respect”. Wat verstaan we eigenlijk onder waarden en normen

Waarde: Een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtsnoer voor het handelen.
Norm: Een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen. Ook wel genoemd een concretisering van de waarde.

Fair play

Het fair play-beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zélf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen!

Sancties

sv DHL is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond en dient zich te conformeren aan de regels die betrekking hebben op het ten uitvoer brengen van disciplinaire straffen. De meest bekende voorbeelden zijn de gele en rode kaarten die door een KNVB (club) scheidsrechter gedurende veldwedstrijden "uitgedeeld" kunnen worden aan de deelnemers en begeleiders. Deze gele en rode kaarten hebben financiële gevolgen omdat de kosten hiervan door de KNVB worden doorberekend aan sv DHL. Daarnaast kan de KNVB administratieve boetes opleggen i.v.m. niet opkomen bij een wedstrijd, niet tijdig inleveren van strafformulier en het laten meespelen van onrechtmatige speler(s). sv DHL zal in principe deze kosten verhalen op het lid dat deze gele en/of rode kaart heeft ontvangen. sv DHL zal elke definitieve beslissing genomen door de KNVB en betrekking hebbende op het ten uitvoer brengen van sancties, respecteren. sv DHL zal door de KNVB opgelegde schorsingen/ sancties aan haar leden in praktische zin ten uitvoer brengen. Het bestuur houdt zich het recht voor om zelf ook schorsingen/ sancties op te leggen.

Aan leden bij wie er ook een KNVB sanctie/ schorsing is opgelegd zal hiermee rekening worden gehouden. sv DHL zal bij het opleggen van de sanctie/ schorsing rekening houden met de aard van de overtreding en de geschiedenis van de overtreder, naar aanleiding van ruw spel en misdragingen in de trant van spuwen, beledigen van de leiding, kader, taalgebruik, etc. sv DHL zal ook sancties kunnen opleggen indien een lid zich onder meer schuldig maakt aan opzettelijke vernieling(en), diefstal, het onbevoegd betreden van het complex en velden, herhaaldelijk niet opvolgen van verzoeken, ongewenst gedrag jegens leden, trainers, vrijwilligers, bestuursleden etc. van sv DHL. Tevens zal, indien nodig, sv DHL een procedure starten om schadeloos gesteld te worden. Daarnaast is het mogelijk om elk lid tijdens de schorsingsperiode
werkzaamheden te laten verrichten ten behoeve van sv DHL en ten slotte kan er aangifte gedaan worden bij de politie. Tevens verwijzen wij gaarne naar het artikel 16 – Overtredingen en straffen – in het Huishoudelijke Regelement.

Voor het registreren/monitoren van incidenten is er een emailadres waar iedereen (leden, trainers, vrijwilligers, bestuursleden, ouders etc. van sv DHL) zijn of haar incident kan melden. Het emailadres is: [email protected] Wanneer er een incident is aangemeld wordt deze besproken door een aparte normen en waarden commissie bestaande uit: Algemeen Jeugd Coördinator, scheidsrechter Coördinator, Technisch Jeugd Coördinator, Verenigingsadviseur en op verzoek de hoofdtrainer van de desbetreffende categorie en de begeleider van het team. De commissie is bevoegd om sancties ten uitvoer te brengen of daar waar nodig een voorstel aan het Bestuur aan te bieden.

Vertrouwenspersonen
Het bestuur heeft een drietal vertrouwens personen aangesteld: https://www.sv-dhl.nl/399/vertrouwenspersoon-dhl/

Representatie
Bij onderstaande gebeurtenissen wordt, mits het bestuur daarvan (tijdig) in kennis is gesteld, namens de vereniging een attentie verstrekt, c.q. een kaart verzonden:
a. huwelijk van een lid
b. geboorte zoon/dochter van een lid
c. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind, bloemstuk en advertentie
d. bij 25- of 50 jarig huwelijksjubileum van een lid
e. zware blessures, ziekte
f. kampioenschap van een elftal o.a. bloemen.

Richtlijnen bij het overlijden van iemand die betrokken is (geweest) bij sportvereniging
- de vlag wordt halfstok gehangen
- de teams die dat weekend thuis spelen dragen een rouwband (deze dient aan de linkerarm
gedragen te worden)
- er wordt 1 minuut stilte gehouden.
- bloemstuk bezorgen bij overledene.

Huis- en gedragregels sportkantine
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
3. Het is voor jongeren onder de 16 jaar niet toegestaan om zich achter de bar en/of in de keuken te bevinden.
4. Er wordt geen alcohol geschonken aan:

a. Jeugdbegeleiders, trainers van jeugdelftallen en begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
b. Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
c. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 
d. Jeugd onder de 18 jaar. Bij twijfel moet er om een ID-kaart worden gevraagd. Bij het niet tonen van de ID-kaart, mag er geen alcoholische drank gegeven worden.

5. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan mits bij monde van het bestuur in geval van bijzondere gelegenheden toestemming is verkregen.
6. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gestimuleerd door deze drank ook aan te bieden. Voor zover dit prijstechnisch kan wordt alcoholvrije drank goedkoper aangeboden dan alcoholhoudende drank.
7. Personen die agressie of ander norm afwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd en of doen laten verwijderen.
8. Netjes achterlaten van de tafels, stoelen en vloer.
9. Niet betreden door spelers met voetbalschoenen voor, tijdens rust en na de wedstrijd (oftewel de zij ingangen) gebruiken.

Gedragsregels omtrent seksuele intimidatie
In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels omtrent seksuele intimidatie vastgesteld die sv DHL ook zal hanteren. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder begeleiderngenoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Gedragsregels begeleiders in de sport
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

 

 

Sportivieteit & respect

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!