Contributie inning sv DHL - sv-dhl

Contributie inning sv DHL

Contributie inning sv DHL

Bij sv DHL hebben we het uitgangspunt dat iedereen zijn steentje bijdraagt, met elkaar vormen we immers een vereniging. We dragen gezamenlijk zorg dat we de verplichtingen richting de vereniging nakomen. Het betalen van contributie is er daar één van. Het niet tijdig betalen van contributie kan gevolgen hebben voor leden. Hieronder staat beschreven op welke manier wij het proces van contributie inning hebben ingericht. 

Maand  Omschrijving
Eind Juli Verzending facturen automatische inning contributie per jaar, half jaar en kwartaal.
medio september Leden ontvangen een mail met een herinnering van de openstaande contributie. Diegene welke een betalingsregelig hebben afgesproken ontvangen deze herinnering niet.
NOOT Elke betalingsregeling wordt per mail vastgelegd en het gehele contributie bedrag dient voor 1 januari 2023 te zijn voldaan. De leden moeten zelf om een betalingsregeling vragen bij de penningmeester.
medio oktober Leden ontvangen een mail met een 1ste aanmaning van de openstaande contributie. Diegene welke een betalingsregeling hebben afgesproken ontvangen de 1ste aanmaning niet.
medio november Via mail of telefoon wordt contact gezocht met de leden welke de openstaande contributie nog niet hebben voldaan. We kunnen samen naar een passende oplossing kijken.
Januari De leden met gehele of gedeeltelijke openstaande contributie ontvangen per mail een brief waarin hen wordt medegedeeld dat de vordering wordt overgedragen naar het incassobureau Van Es en alle daarvan verbonden kosten zijn voor rekening van de wanbetaler. Tevens geldt er een speel- en trainingsverbod. De teammanager/jeugdcommissie wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Medio Januari Gegevens van de wanbetalers worden doorgegeven aan incassobureau Van Es.
NOOT Zodra de betalingsverplichting via het incassobureau is voldaan dan wordt het lid ingelicht dat het speel en traningsverbod is opgeheven.
NOOT Deze contributie tijdlijn wordt tevens gehanteerd voor leden welke zich na 1 augustus 2022 aanmelden bij sv DHL.

Bestuur sv DHL
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!