Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Inschrijven

Inschrijven

Digitaal inschrijfformulier


Straat en huisnummer

De contributie wordt samengesteld uit de verenigingscontributie van € 40,00 plus de contributie van de activiteit(en) waarvoor men zich heeft aangemeld.

Nieuwe voetbal leden bij de vereniging betalen eenmalig een bedrag van € 25,00 inschrijfgeld

De inning van het inschrijfgeld geschiedt bij de 1e contributie inning. Indien teams gebruik maken van de lease regeling voor kleding wordt een extra bedrag in rekening gebracht. Bekijk de contributie


De Mini F (4 tm 6 jaar) betalen geen contributie. Kijk hier voor meer info.

Bekijkt u de mogelijkheden voor korting op de contributie hier https://www.sv-dhl.nl/1279/korting-op-de-contributie/

De tennisbanen zijn gelegen op het sportpark van onze buurvereniging DVC.

Als donateur betaalt u geen verenigingscontributie.

Zonder tegenbericht gaan wij er vanuit dat het nieuwe lid vanaf 18 jaar en anders de ouder(s)/verzorger(s) van het nieuwe lid tot 18 jaar bereid zijn om bij toerbeurt 2 á 3 maal per seizoen behulpzaam te zijn als vrijwilliger bij de vereniging. Voor taken als bardienst (18+), velddienst, vlaggen etc. 

Hierbij geef ik akkoord voor het verstrekken van mijn gegevens aan de vrijwilligerscommissie om telefonisch contact met mij op te nemen.


Tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen van D.H.L. worden mogelijk foto's gemaakt voor gebruik op de website en social media.


Op onze website zijn de teams met spelers en hun voor- en achternaam zichtbaar. Deze zijn niet gekoppeld aan zoekmachines. 


U dient zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement  van sv DHL te houden. Het voetbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het gehele contributiebedrag dient voor 1 september van elk jaar betaald te zijn. 

Met het versturen van dit inschrijfformulier verleent u tot wederopzegging machtiging aan sv DHL om een bedrag af te schrijven wegens contributieverplichting.


Ondergetekende verklaart zich akkoord en behoudt zich het recht voor om bij het oneens zijn met de incasso opdracht binnen 5 weken de bank opdracht te geven het bedrag terug te storten.


Indien men dit niet wenst dan wordt er administratieve toeslag van € 7,50 in rekening gebracht.


Hierbij gaat u tot wederopzegging een overeenkomst aan met sv-DHL.

Een foto voor de spelerspas is nodig voor alle voetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 13 en ouder die meedoen aan wedstrijden.

Kies bestandWijzigVerwijder

Heeft u nog extra informatie voor ons die van belang is om te weten? Dan kunt u dit hieronder vermelden.

€ 0,00


* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!